Avís Legal

Avís Legal
 • Español
 • English
 • Italiano
 • Français
 • Catalá

Fes la teva Reserva

"Molt cèntric, metro a 200 metres, tranquil i personal molt agradable disponible 24 hores."

Fabio Setembre 17

AVÍS LEGAL

1.- Informació general.

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l´accés i l´ús del lloc webhttp://www.pensionnorma.com, D´ara endavant "el lloc web".

L´ús del lloc web implica l´expressa i plena acceptació d´aquestes condicions generals.

El lloc web és de titularitat de Eugenio lopez lopez

De conformitat amb el que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es fa constar que Eugenio lopez lopez, CIF 76508154B, Té la seva seu social agran de gracia 87 2  i que està inscrita en elRegistro Mercantil.

La direcció de correu electrònic en la qual pot contactar amb Eugenio lopez lopez éspensionnorma@hotmail.com. També pot contactar amb Eugenio lopez lopez al telèfon932374478, De dilluns a dijous, de 9 a 18 hores i els divendres de 8 a 15 hores.

2.- Condicions d´ús.

Sleep and Go S.L a través d´aquest lloc web, proporciona una plataforma a través de la qual els establiments hotelers ofereixen els seus allotjaments i els usuaris del lloc web poden fer reserves. En dur a terme una reserva mitjançant aquest lloc web l´usuari entra en una relació contractual directa amb l´establiment hoteler que hagi reservat. SLEEP AND GO, S.L., únicament actuarà com a intermediari entre l´establiment hoteler i l´usuari, transmetent les dades de la reserva a l´establiment hoteler i enviant a l´usuari un correu electrònic de confirmació en representació de l´establiment reservat.

De la mateixa manera, el client consent, a través de l´acceptació de la reserva, per al tractament de les dades de la targeta de crèdit amb la finalitat de formalitzar la seva reserva, així com el manteniment dels mateixos com a dipòsit i seguretat per danys i despeses extres.?

De la mateixa manera, el client consent, a través de l´acceptació de la reserva, per al tractament de les dades de la targeta de crèdit amb la finalitat de formalitzar la seva reserva, així com el manteniment dels mateixos com a dipòsit i seguretat per danys i despeses extres.

L´usuari declara que és major d´edat i que té la capacitat legal suficient per adquirir els serveis oferts a través del lloc web.

La utilització del lloc web per part de l´usuari implica l´acceptació expressa i l´adhesió plena i sense reserves a tots i cada un d´aquests Termes d´ús:

 • No està permesa la modificació del lloc web ni dels seus continguts. La utilització indeguda o no autoritzada, així com els danys o perjudicis que es puguin ocasionar com a conseqüència de l´incompliment d´aquesta obligació, donarà lloc a les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d´aquest exercici es derivin.
 • Tant l´accés al lloc web, com l´ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix són de l´exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
 • Està prohibit l´enviament de correu massiu no sol·licitat o correu no sol·licitat (SPAM) dirigit a comptes de correu electrònic utilitzades en aquesta web.
 • Està prohibit utilitzar aquest lloc web amb fins comercials o de manera inadequada atenent la seva pròpia finalitat.
 • L´usuari no podrà copiar, reproduir, transmetre o distribuir de cap manera el contingut del lloc web o dels serveis que poden obtenir-se a través del mateix. L´usuari es compromet a no dur a terme un ús negligent, fraudulent o il·lícit del lloc web, així com a no danyar la imatge o drets de Eugenio lopez lopezo de tercers.
 • L´usuari s´abstindrà d´obstaculitzar el funcionament del lloc web, suplantar a altres usuaris o persones, comprovar vulnerabilitats i, en general, de qualsevol ús que sigui contrari a l´explotació normal del lloc web.
 • L´usuari no podrà accedir al lloc web de manera que danyi, deteriori, inutilitzi o sobrecarregui els serveis i / o informació oferta.

L´usuari accepta que Eugenio lopez lopezpugui cancel·lar el seu accés, compte o ús del lloc web, si Eugenio lopez lopezconsidera que ha actuat en contra del que disposa en aquests Termes d´ús.

Els presents Termes d´ús estaran sotmesos a la legislació espanyola, i la contractació amb l´usuari es realitza en llengua espanyola o en altres que estiguin disponibles i hagin estat seleccionades per l´usuari.

3.- Contingut de l´usuari.

El lloc web permet que l´usuari inclogui comentaris o valoracions d´establiments hotelers i altres continguts. Aquests comentaris o valoracions seran publicats al lloc web de manera que qualsevol persona que visiti el mateix tindrà accés als mateixos.

L´usuari és l´únic responsable del contingut que publiqui al lloc web, i es compromet a que tal contingut no vulneri drets de tercers, no sigui contrari a la llei, la moral i l´ordre públic, així com que no inclogui contingut publicitari de cap tipus.

Eugenio lopez lopez no edita, selecciona, controla, garanteix o aprova el contingut de l´usuari. En cas que l´usuari consideri que algun contingut vulnera els seus drets, li preguem que es posi en contacte amb Eugenio lopez lopez. No obstant l´anterior, Eugenio lopez lopezes reserva el dret de modificar o eliminar, total o parcialment, en qualsevol moment, i en la seva única discreció, qualsevol contingut de l´usuari.

És responsabilitat de l´usuari mantenir la confidencialitat de les seves contrasenyes, així com assegurar la veracitat de les dades personals subministrades.

4.- Limitació de responsabilitat de Eugenio lopez lopez

El present lloc web té per objecte posar a disposició dels usuaris tota mena de serveis i informacions relacionades amb Eugenio lopez lopezaixí com informació relativa als allotjaments oferts pels establiments hotelers. Es persegueix l´objectiu de vetllar per l´actualitat i exactitud d´aquesta informació, tot i això Eugenio lopez lopezno assumeix cap responsabilitat en relació amb la informació inclosa en aquestes pàgines.

En aquest sentit, la informació mostrada és proporcionada pels establiments hotelers, els quals tenen accés a una extranet mitjançant la qual es fan totalment responsables d´actualitzar les tarifes, la disponibilitat i les altres dades que apareixen al nostre lloc web. Eugenio lopez lopez, Encara que intenta que el servei sigui el més precís possible, no pot verificar ni garantir que tota la informació sigui exacta, completa o correcta. Tampoc es fa responsable d´errors (manifestos i tipogràfics), interrupcions (a causa de caigudes temporals i / o parcials del servidor o a reparacions, actualitzacions i manteniment del lloc web o altres motius), informació imprecisa, enganyosa o falsa, o falta d´informació. L´establiment hoteler és responsable en tot moment de la precisió, l´exactitud i la correcció de la informació (tant descriptiva com a referent a tarifes i disponibilitat) que apareix en aquest lloc web.

Tant l´accés al lloc web, com l´ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix són de l´exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Eugenio lopez lopezno respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d´aquest accés o ús d´informació, amb excepció de totes aquelles actuacions que resultin de les disposicions legals aplicables.

Dins del lloc web pot haver enllaços a altres webs sobre els quals Eugenio lopez lopezno té control i de les que, per tant, Eugenio lopez lopezno es fa responsable.

Eugenio lopez lopezno pot garantir plenament el funcionament de la xarxa de comunicacions i, per tant, no assumeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat del seu servidor. El servidor podrà ser desconnectat sense previ avís. Es faran tots els esforços perquè l´impacte per tasques de manteniment siga el mínim possible. Així mateix, no es responsabilitza de cap dany o perjudici patit per l´usuari que es derivi de l´accés a aquest servidor o de l´ús d´informació o aplicacions en ell continguts.

5.- Propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual d´aquest lloc web, el seu disseny gràfic i els codis que conté, són titularitat de SLEEP AND GO, S.L., llevat que s´indiqui una titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d´aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de SLEEP AND GO, S.L. o d´aquell que en sigui el titular.

Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web estan protegits per llei. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de SLEEP AND GO, SL poden donar lloc a l´exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d´aquest exercici es derivin.

L´ús del lloc web, així com la contractació de serveis a través del mateix per part de l´usuari, no implica en cap cas cessió al mateix de drets per SLEEP AND GO, S.L. en matèria de propietat intel·lectual o industrial.

6.- Condicions de la prestació de serveis.

Els preus que es mostren a la web són preus finals, en funció del criteri de recerca realitzat, amb impostos inclosos.

L´allotjament té l´obligació de mantenir actualitzada la disponibilitat de les habitacions i els seus preus, però poden sorgir problemes d´overbooking o de manteniment de tarifes, en aquests casos l´allotjament l´avisarà en temps de la situació per cancel·lar la reserva i fer-li la devolució de l´import abonat (si es donés el cas) de manera que pugui trobar un altre allotjament.

Eugenio lopez lopez confirmarà mitjançant l´enviament d´un correu electrònic a l´usuari la contractació realitzada i les condicions de la mateixa. Eugenio lopez lopezconservarà, per a cada contractació, una còpia electrònica de les condicions aplicables a la contractació. No obstant, l´usuari ha de conservar la seva pròpia còpia de les condicions aplicables a cada contractació.

La política de cancel·lació és editada pel client per a això se li ha facilitat un accés web que li permet modificar-la i establir diferents polítiques de cancel·lació en funció dels períodes o les condicions de la reserva.

Els Termes i condicions aplicats per Eugenio lopez lopez per les cancel·lacions són:

Seguiu les instruccions que se´t proporcionen a l´e-mail de confirmació en cas que necessitis cancel·lar la teva estada. Et recomanem que llegeixis amb atenció la política de cancel·lació de l´a. Si cancel·leu d´acord amb la política de cancel·lació de l´allotjament no se li carregarà cap import a la targeta. Si cancel·leu més tard del que l´allotjament estableix com a data límit o no avises de la cancel·lació de la reserva, l´allotjament podrà cobrar un import que en la majoria dels casos és l´equivalent a l´import de la primera nit.

7.- Modificacions.

Eugenio lopez lopezno garanteix la inexistència d´errors en l´accés al lloc web o en el seu contingut ni que aquest es trobi totalment actualitzat, encara que desenvoluparà els esforços precisos per a evitar-los i, si escau, resoldre´ls o actualitzar el més aviat possible.

Eugenio lopez lopezes reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, amb l´objecte d´actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els seus continguts o el seu disseny.

8.- Protecció de dades.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades subministrades per l´usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, el qual serà utilitzat exclusivament per a la finalitat descrita a la política de privacitat. Aquestes dades seran les imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l´usuari.

Les dades que es recullin es traslladaran informàticament o s´arxivaran amb consentiment, qui té dret a decidir qui pot tenir les seves dades, per a què els fa servir, sol·licitar que els mateixos siguin exactes i que s´utilitzin per al fi que es recullen, amb les excepcions previstes en la legislació vigent.

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L´usuari pot exercitar els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, dirigint-se a Eugenio lopez lopez, Eugenio lopez lopez, D´acord amb el que preveu la política de privacitat.

Les dades de caràcter personal objecte del tractament automatitzat només podran ser cedits, segons consta en l´article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cedent i del cessionari amb el previ consentiment de l´afectat.

Pension Norma - Pension a Barcelona